15 kwi 2012

Przedstaw to obrazowo, czyli – po co bibliotekom infografika?

Ostatnio bardzo popularne stało się prezentowanie informacji w formie infografiki. Metoda ta przydaje się najczęściej wtedy, gdy chcemy krótko, przejrzyście i w atrakcyjny wizualnie sposób przedstawić dane statystyczne po to, by kogoś o czymś przekonać. Infografika zawiera zwykle niewielką ilość tekstu, za to dużo zgrabnie wkomponowanych symboli, rysunków, wykresów, danych liczbowych lub innych zestawionych ze sobą informacji, np. umieszczonych na „osi czasu”. Infografikę stosuje się w marketingu, public relations, polityce, ale nie tylko: można też w ten sposób utworzyć online swoje CV.

Do czego może się to przydać bibliotekom? Np. do celów rzeczniczych. Obrazowo przedstawione i umiejętnie zestawione dane statystyczne mogą uświadomić władzom korzyści, jakie przynoszą społeczeństwu usługi bibliotek, wzbudzić większe zainteresowanie ich działalnością i potrzebami czy przekonać o słuszności inwestowania w nie. W takim celu powstała infografika „American Public Libraries & Community Internet Access” wykonana dla Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Dane w niej zawarte informują, ile osób korzysta z Internetu w bibliotekach w USA, w jakich celach Internet jest wykorzystywany, czego potrzebują biblioteki, by sprostać wymaganiom użytkowników i dlaczego warto je wspierać.

by Hyperakt. Browse more infographics.


Inny przykład obrazowego przedstawienia tego, w jaki sposób działalność amerykańskich bibliotek odpowiada ważnym potrzebom społeczeństwa to przygotowany w postaci infografiki raport OCLC How libraries stack up: 2010.

Infografika może być także znakomitym sposobem zaprezentowania danych statystycznych, działalności i osiągnięć jednej biblioteki, np. podczas prezentacji lub w sprawozdaniu rocznym dla władz samorządowych. Autorka artykułu Telling Your Story With Visual Power zaprezentowała infografikę wykonaną dla Columbus Metropolitan Library, zawierającą najważniejsze dane statystyczne dotyczące korzystania z biblioteki oraz inne informacje (misja, wizja, liczba placówek, nagrody). Na zamieszczonych na stronie obrazach widzimy: informacje opracowane w tradycyjnej postaci (opis, dane liczbowe w tabeli) oraz te same informacje w formie infografiki. Niewątpliwie, gdy mamy do czynienia z osobami nie zawsze przychylnymi bibliotekom, a mającymi wpływ na decyzje o ich finansowaniu, infografika stwarza większe szanse zwrócenia uwagi - zarówno na osiągnięcia, jak i na problemy.

Infografika niekoniecznie musi być przygotowana przez profesjonalnego grafika, choć im bardziej fachowo, tym lepiej. Można skorzystać z ogólnodostępnych narzędzi do graficznej prezentacji danych, takich jak ManyEyes (wizualizacje danych), Creatily (diagramy), Visually (infografiki z wykorzystaniem danych z Facebooka i Twittera), Wordle (generowanie graficznej „chmury tagów” z dowolnego tekstu). Pomocne mogą też być wyszukiwarki grafiki darmowej lub udostępnionej na wolnych licencjach, np. wyszukiwarka zasobów Creative Commons. Dane w formie graficznej można też zamieścić w tradycyjnej prezentacji PowerPoint, korzystając z bogatych możliwości tego oprogramowania. Warto jednak pamiętać, by utworzone infografiki były stosunkowo proste i zawierały jasny przekaz: przemawiać mają przede wszystkim dane, a nie obrazki, wyrafinowane czcionki czy krzykliwe kolory.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

fajne narządka online pokazałaś thx

Unknown pisze...

Większośc osób łatwiej zrozumie informacje w formie grafik niż w formie tekstu. Dlatego warto starać się przekazywać nasze dane w łatwej dla odbiorców formie. Warto wtedy korzystać z grafik, obrazów czy map